Architectuur voor openbare- en publieksruimtes

Retail

img2

Horeca

img2

Kinderdagverblijven

kinderdagverblijf1

‘Publieke ruimtes’ is een breed begrip. Van horeca tot winkel of van gezondheidscentrum tot kinderdagverblijf. Maar is bijvoorbeeld een penitentiaire inrichting ook een publieke ruimte? In zekere zin wel.

We vatten deze opgaven maar zo breed mogelijk op: veel van de projecten hier zouden we ook onder ‘werken’ kunnen plaatsen en vice versa.

In ieder geval willen we duidelijk maken dat wij een ruime ervaring hebben in het ontwerpen van alles wat met interieur te maken heeft. Uiteindelijk is alles maatwerk voor díe unieke vraag of vragen van elke opdrachtgever. Of het nu een winkel, restaurant, kinderopvang of jeugdinrichting is, en dat dit goed moet functioneren in een nieuw of bestaand pand, al dan niet monumentaal; wij hebben in samenspraak met de opdrachtgever goed zicht op de processen en gewenste uitstraling. En hebben uiteraard alle expertise in huis om bouwkundig en esthetisch tot een verrassend eindresultaat te kunnen komen in relatie tot het gestelde budget.

Een goed ontwerp verdient zich terug. Bij de kritische reflectie op de vraag, in combinatie met het gestelde ambitieniveau, zijn wij behulpzaam in elke fase van het ontwerp en uitvoering en kunnen daar leidend in zijn.

Een goed ontwerp leidt bijvoorbeeld tot verhoogde omzet en/of minder ziekteverzuim. Een goed ontwerp is ook duurzaam: in materialisatie en energieverbruik, in de vormgeving van de gewenste processen en in de esthetische uitstraling. Het vermogen tot eenvoudige aanpassing binnen het ontwerp, op kortere of langere termijn bij veranderde omstandigheden, hoort hier ook bij.

Publieke architectuurprojecten

Contact

logo

Veemarkt 191
1019 CH Amsterdam
T +31 (0)20 - 620 49 65
M +31 (0)6 - 222 08 007
E info@vangemert-int.nl